Anpassade utbildningar

Olika företag kan ha olika infallsvinklar på problem med inomhusmiljön. Vi kan anpassa en utbildning för varje enskilt fall – fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter, energileverantörer osv. Målet med utbildningen är att göra klart för kursdeltagarna hur man gör rätt från början. Anpassad utbildning är ofta ett sätt att höja kompetensen hos både medarbetare och kunder.

Villkor
- Avbokning ska ske senast 2 veckor innan kurstillfälle, vid sen avbokning debiteras hela kursavgiften.
- Vi förbehåller oss rätten att flytta fram utbildningsdatum vid händelse av lågt antal anmälningar.
- Integritetspolicy: www.conservator.se/om-oss/integritetspolicy/

Logga in