Arbetsmiljö för yrkesarbetare på byggarbetsplats

Kursbeskrivning

Utbildning innefattas av farligt avfall – kvartsdamm – biologiska och kemiska skador i byggnader med hänseende på arbetsmiljö.

Kursprogram

  • Farligt avfall
  • Kvartsdamm (stendamm)
  • Biologiskt och kemiskt skadat material i byggnader
  • Skyddsutrustning

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla yrkesarbetare i byggbranschen.

Mat och kursmaterial

Fika samt utbildningsmaterial ingår.

Kursledare

Mikael Nilsson

Byggdoktor | Skadeutredare | Certifierad radonexpert | Miljöinventerare

Mobil: 070 – 249 00 72

E-post: mikael.nilsson@conservator.se

Villkor
- Avbokning ska ske senast 2 veckor innan kurstillfälle, vid sen avbokning debiteras hela kursavgiften.
- Vi förbehåller oss rätten att flytta fram utbildningsdatum vid händelse av lågt antal anmälningar.
- Integritetspolicy: www.conservator.se/om-oss/integritetspolicy/

Logga in