Fukt och inomhusmiljö

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
3 500 kr
Kom igång

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge branschen grundläggande kunskap om fukt och inomhusmiljö i befintliga byggnader samt att minska risken för att nya fel begås. Kursen utgör steg 1 i ett utbildningsprogram i två delar där steg 2 heter “Fuktsäkert byggande” och bokas separat. Det går dock bra att gå steg 1 som enskild kurs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med byggnader, från konsulter och entreprenörer till beställare och förvaltare. Kursen är även lämplig för miljöinspektörer.

Kursledare

Eva Gustafsson

VD | Civilingenjör | Diplomerad fuktsakkunnig | Byggdoktor

Mobil: 070 – 249 00 91
E-post: eva.gustafsson@conservator.se

Logga in