Fukt och inomhusmiljö

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge branschen grundläggande kunskap om fukt och inomhusmiljö samt att minska risken för att nya fel begås. Kursen utgör steg 1 i ett utbildningsprogram i två delar där steg 2 heter “Fuktsäkert byggande” och bokas separat. Det går dock bra att gå steg 1 som enskild kurs.

Kursprogram

  • Grundläggande fuktteori om fukt i luft och material, skadat material samt mätmetoder mm.
  • Vanliga riskkonstruktioner i befintliga hus när det gäller fukt- och mögelskador. 
  • Ventilationens betydelse för fuktproblem i byggnader.
  • Luftföroreningar och radon.
  • Exempel på åtgärder av fuktproblem.
  • Hur hanteras vattenskador? Vilken avfuktningsmetod ska väljas?
  • Genomgång av checklistor för rondering av byggnader och enklare besiktning av inomhusmiljöproblem. Checklistorna kommer även delges alla digitalt, fri att användas vid behov.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med byggnader, från konsulter och entreprenörer till beställare och förvaltare. Kursen är även lämplig för miljöinspektörer.

Kursledare

Eva Gustafsson

VD | Civilingenjör | Diplomerad fuktsakkunnig | Byggdoktor

Jag började arbeta som konsult med fukt- och inomhusmiljöproblem och besiktningar 1994. Tio år senare försköts mitt fokus mot rådgivande arbete istället, i samband med renovering och nyproduktion.

De senaste femton åren har jag även arbetat med utbildningar och kurser för att höja kompetensnivån i bygg- och fastighetsbranschen, i syfte att vi ska få bättre byggnader och inomhusmiljöer.

Fukten blev mitt ”område” och jag brinner för att dela med mig av kunskap, men framförallt av erfarenheter.

Intresseanmälan

Logga in