Integritetspolicy

1 . Allmänt

Conservator Fuktreducering Svenska AB (nedan kallat Conservator), vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Conservator har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Conservator är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Conservator.

2. När samlar vi in personuppgifter?

Conservator samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Anmäler dig som prenumerant av Conservator nyhetsbrev.
  • Gör en intresseanmälan till någon av Conservators tjänster.
  • Ingår kundavtal kopplat till något av Conservators projekt.
  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Conservator.
  • När du via mail kontaktar oss på Conservator

3. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

4. Varför behandlar Conservator uppgifter om dig?

Conservator behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Conservator personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter och kundrelationer.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Conservator kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Conservators räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag eller för ändamålet andra relevanta samarbetsparters.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Conservators rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6. Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Conservator genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Conservator att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på Conservators webbplats.

7. Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att Conservator behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Conservator. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Conservator behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Conservator behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@conservator.se.

8. Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt så använder vi cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats eller tjänst placerar på din dator, surfplatta eller mobil. De tillåter webbsidor och tjänster att veta ifall din enhet har använt tjänsten eller surfat på webbplatsen tidigare.

Vi samarbetar med tredje part för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår tredjepartspartner kan använda teknik som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam som bygger på dina surfaktiviteter och intressen.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra innehåll och funktioner på www.conservator.se. För att underlätta det arbetet använder vi oss av Google Analytics. Det är tjänster som tar del av viss data från våra besökare. De hjälper oss genom att skapa rapporter och information om hur våra besökare surfar på webben.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar oss från att placera cookies på din dator. I hjälpfunktionen till din webbläsare kan du läsa mer om hur du ändrar inställningar för cookies eller raderar cookies från din hårddisk.

Logga in