Lufttäthet i byggnader – Från projektering till produktion

Bokningsbara datum:

Kursbeskrivning

Moderna byggnader är system vilka förutsätter en viss lufttäthet, om inte systemet ska sättas ur spel. Energiåtgång, och därmed också miljökrav, är bara en faktor avseende lufttäthet.

Fuktsäkerhet och termisk komfort är två andra faktorer, vilka också påverkar vårt långsiktiga miljöarbete. Kort och gott innebär dagens krav på byggnaders utformning och konstruktioner att det inte finns marginaler för oönskade luftläckage. Grunden för att klara dessa krav är kunskap. Oavsett om du är beställare, entreprenör eller konsult.

Kursprogram

  • Bakgrund – Varför lufttäthet?
  • Vilka kravställningar finns för lufttäthet och vad säger lagen?
  • Hur bygger vi lufttätt? – ByggaL, metod för lufttätt byggande
  • Att tänka på i projektering och produktion
  • Verifiering av lufttäthet – lufttäthetsprovning och läckagesökning

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som beställare, konsult eller entreprenör som vill fylla på med kunskap avseende vikten av lufttätheten i byggnader och hur vi utför våra byggnader lufttätt.

Kursledare

Linus Björnlund

Diplomerad fuktsakkunnig | Byggdoktor | Certifierad passivhusexpert

Linus Björnlund har ca 20 år i byggbranschen med fuktsäkerhet och lufttäthet som huvudfokus. Han är diplomerad fuktsakkunnig och byggdoktor och arbetar bland annat med fuktsäkerhets- och lufttäthetsfrågor i projektering och produktion.

Linus är också Internationellt certifierad passivhusexpert, vilket innebär att han innehar fördjupad kunskap om det som krävs för att lyckas med ett passivhusprojekt. Både avseende lufttäthet, material- och konstruktionsval.

Vidare har Linus stor erfarenhet av lufttäthetsprovningar och termografering i fält. Denna samlade kunskap använder Linus som utbildare avseende fuktteori, byggnadsfysik och lufttäthet.

Intresseanmälan

Logga in