Radon - Grundkurs

Bokningsbara datum:

Kursbeskrivning

Conservators utbildning om radon, med fokus på bostäder. Kursen är en bred introduktion till radonet historia, egenskaper och problematiken. Den ger teoretiska kunskaper för att kunna undersöka och ge tips på rätt åtgärder mot radon i byggnader.

Kursprogram

  • Radon-fysikaliskt
  • Radonkällor
  • Mätteknik
  • Myndigheters regelverk om radon
  • Förändrade gränsvärden över tid
  • Radonbidrag
  • Energideklaration
  • Ventilation, fukt
  • Radonåtgärder
  • Positiva och negativa konsekvenser av radonåtgärder

Målgrupp

Kursen riktar sig främst dig som arbetar med innemiljö- och hälsoskyddsfrågor, men är lämpligt för alla som vill lära sig mer om radon, dess risker och åtgärder.

Kursledare

Mikael Nilsson

Byggdoktor | Skadeutredare | Certifierad radonexpert | Miljöinventerare

Mikael har jobbat i snart 20 år med innemiljöfrågor, besiktningar, skadeutredningar, radonundersökningar, energideklarationer mm.

Mikael har genom åren utbildat många skadeutredare och radontekniker. Han brinner för kunskap och kvalité.

Intresseanmälan

Logga in