Liveutbildningar distans

Här hittar du alla våra utbildningar som vi erbjuder live som distansutbildning online. Vill du gå din utbildning online från en annan ort men ändå har föreläsningar ledde av våra kursledare live med möjligheten att ställa frågor, då är detta utbildningarna för dig. Vi håller våra utbildningar både som öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar för slutna grupper.

Är du intresserad av dessa går det bra att skicka in i intresseanmälan. Information om datum och formulär för intresseanmälan hittar du under respektive utbildning. Vill du istället att vi håller en sluten utbildning på ditt företag är du välkommen att kontakta oss för att få en offert.

En kurs för dig som vill få grundläggande kunskap om fukt och inomhusmiljö med syftet att minska risken för att nya fuktrelaterade problem uppstår i byggnader.

Utbildningens syfte är att öka kunskapen om och hanteringen av fukt i byggprocessen, allt från kravställning, projektering, produktion till förvaltning. Utbildningen innebär även övergripande kunskap i ByggaF.

Moderna byggnader är system vilka förutsätter en viss lufttäthet, om inte systemet ska sättas ur spel. Denna utbildning riktar sig till dig som beställare, konsult eller entreprenör som vill lära sig mer om lufttäthet.

Kursen är en bred introduktion till radonet historia, egenskaper och problematiken. Den ger teoretiska kunskaper för att kunna undersöka och ge tips på rätt åtgärder mot radon i byggnader.

Olika företag kan ha olika infallsvinklar på problem med inomhusmiljön. Anpassad utbildning är ofta ett sätt att höja kompetensen hos både medarbetare och kunder.

Logga in