Seminarium

Conservator anordnar med jämna mellanrum seminarier. Senast genomfördes Framtidens byggande 2023 i Kalmar. Seminariet var väldigt uppskattat och vi hoppas på att kunna träffa er alla snart igen! Just nu finns inget datum satt för nästa seminarium.

Om du har tankar på vad nästa seminarium skulle kunna innehålla och ha för tema så är du varmt välkommen att höra av dig till oss med dina tips och idéer.

Förslag på nästa tema

I Conservator Academy jobbar vi hela tiden med de aktuella frågorna som rör fuktsäkert byggande i nybyggnation och nya rön från skadefall i byggkonstruktioner, från våra egna och andras skadeutredningar. Vi sammanställer sedan material för att fatta beslut om vilket tema vårt nästa seminarium skall ha och vilka föreläsare som kan bli aktuella.

Om du har förslag på vilket tema och innehåll du vill se på nästa seminarium så får du gärna lämna in ditt förslag i formuläret nedan:

Logga in