Seminarium

Äntligen dags för ett nytt fuktseminarium i Kalmar!

Det är mycket som händer nu de kommande åren. Nya byggregler 2024 och ny HusAMA mm. Hur arbetar branschen för att komma framåt? Hur ska återbruket påverka våra val? Grön betong, vad är det? Hur påverkar alla dessa frågor vårt fuktsäkerhetsarbete? Vi fyller en heldag med intressanta föreläsningar, möten och diskussioner.

Den 19:e april är det dags att återigen träffa bygg- och fastighetsbranschen i Kalmar. Du som är entreprenör, konsult eller byggherre, tveka inte utan anmäl dig direkt!

Eva Gustafsson
VD, Conservator AB

Datum

Onsdag 19 april

Plats

Kalmarsalen
Skeppsbrogatan 49, Kalmar

Kostnad

4 800 kr inkl. lunch och fika
(Pris exkl. moms.)
(20% rabatt för ramavtalskunder)

Det finns fortfarande platser kvar och vi håller öppet för sen anmälan!

Program - 19 april

8.45 Registrering med kaffe och fralla
9.15 Inledning av Eva Gustafsson
9.25 En återblick på forskningen inför vad framtiden ska ge
Vad innebär bl.a. ”grön” betong?
Lars-Olof Nilsson, Moistenginst AB
10.00 Möjligheternas Byggregler - Nya regler 2024
Kan det underlätta ett fuktsäkert byggande?
Peter Brander, Boverket
10.30 Fruktpaus
10.45 Tillsammans utvecklar vi framtidens byggregler
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
11.15 Fuktsäkert trähusbyggande
Från projektering till produktion och förvaltning
Olof Mundt-Petersen, LTH/Polygon
12.00 Lunch
13.00 Väderskyddat byggande
Kravställning och projektering av väderskydd
Per Hammar / Camilla Borghi, Layher AB
13.30 Hur bygger vi simhallar på ett fuktsäkert sätt idag?
Sett ur perspektivet vad som inte fungerat tidigare
Mattias Gunnarsson, Peab Sverige AB
14.00 Nuläge och utmaningar för framtiden
Eva Gustafsson, Conservator AB
14.30 Fikapaus
15.00 Återbruk i byggandet - Exempel på hur och vad vi kan göra
Finns det risker för nya problem med inomhusmiljö?
Fredrik Gränne, NCC Sverige AB
15.30 Återbruk på agendan - Ett måste för framtiden
Låt dig inspireras för att komma igång med återbruk
Amanda Borneke, Sweco
16.15 Frågor och avslutning

Föredragshållare

Lars-Olof Nilsson

Professor Emeritus
Moistenginst AB

Peter Brander

Sakansvarig, frågor kring termisk komfort och fuktsäkerhet
Boverket

Kristina Gabrielii

Programchef och biträdande projektledare
IQ Samhällsbyggnad/Samhällsbyggandets Regelforum

Olof Mundt-Petersen

Teknisk Dr. i Byggnadsfysik och Diplomerad fuktsakkunnig
Lunds Tekniska Högskola/Polygon

Camilla Borghi

Projektingenjör Väderskydd
Layher AB

Mattias Gunnarsson

Diplomerad fuktsakkunnig
Peab Sverige AB

Eva Gustafsson

VD, Civilingenjör, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor
Conservator AB

Fredrik Gränne

Teknisk specialist
NCC Sverige AB

Amanda Borneke

Specialist inom cirkulär ekonomi
Sweco

Per Hammar

Teknisk Chef
Layher AB

Det finns fortfarande platser kvar och vi håller öppet för sen anmälan!

Välkommen!

Förslag på nästa tema

I Conservator Academy jobbar vi hela tiden med de aktuella frågorna som rör fuktsäkert byggande i nybyggnation och nya rön från skadefall i byggkonstruktioner, från våra egna och andras skadeutredningar. Vi sammanställer sedan material för att fatta beslut om vilket tema vårt nästa seminarium skall ha och vilka föreläsare som kan bli aktuella.

Om du har förslag på vilket tema och innehåll du vill se på nästa seminarium så får du gärna lämna in ditt förslag i formuläret nedan:

Logga in